Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλούν στην Τελετή Καθομολόγησης και Απονομής Πτυχίων της Σχολής Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δαιτροφής, την Τετάρτη 10 Μάϊου 2017 και ώρα 12:00 μμ στο κινηματοθέατρο «Μαρούλα» στην Μύρινα Λήμνου.


Ο Πρύτανης
Καθηγητής, Στέφανος Γκρίτζαλης


Τετάρτη, 10 Μάϊου 2017

12:00’ Έναρξη τελετής
12:05’ Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητή, κ. Στέφανο Γκρίτζαλη
12:35’ Χαιρετισμός από τον Προέδρο του Τμήματος ΤΕΤΔ Αναπ. Καθηγητή κ. Χαράλαμπος Καραντώνης
13:05’ Καθομολόγηση αποφοίτων και απονομή πτυχίων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΤΔ»

fns_prosklisi.pdf

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών