Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών: έως 21 Μαϊου 2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής εργασιών για το 3rd IMEKOFOODS Conference (TC23) “Metrology Promoting Standardization and Harmonization in Food and Nutrition” που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab) στη Θεσσαλονίκη, 1-4 Οκτωβρίου 2017, παρατείνεται έως τις 21 Μαϊου 2017!

 

**********************************************************************************************************************

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

Model development and assessment

 

·         Structure – activity prediction models

·         Shelf life models

·         Predictive models in food microbiology

·         Exposure predictive models

·         Human digestion models

·         Experimental design models

·         Other models

 

Method development and evaluation

 

·         New methods and devices

·         Reference materials

·         Method validation

·         Quality, authenticity, traceability and safety criteria/markers

·         Omics approaches

 

Data evaluation and uses

 

·         Metrological traceability

·         Measurement uncertainty

·         Sensory analysis

·         Chemometrics

·         Food composition databases

·         Data transferability

 

Product standardization and certification

 

·       Natural products/extracts

·       Pharmafoods

·       Medical foods

·       Food supplements

·       Imitation foods

·       Religious certificates

·       Allergens

·       PDOs / PGIs / organic foods/ traditional speciality guaranteed (TSGs)

·       Nutrition and health claims

 

Dedicated sessions

  • Foodomics (Contact person: Prof. Elena Ibañez, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Harmonization and standardization in olive oil analysis (Contact person: Prof. Lanfranco Conte, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Biocides (Contact person: Dr. George Miliadis, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Antioxidant activity assessment
  • Drinking water quality assessment (Contact person: Dr. Dimitra Lambropoulou, Assistant Professor, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

************************************************************************************************************************

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

http://imekofoods3.web.auth.gr/t%ce%bfpicssessions/

 

Η υποβολή εργασιών γίνεται με αποστολή τους ως συνημμένο αρχείο στο: imekofoods3@gmail.com

 

Για Online Registration παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

http://imekofoods3.web.auth.gr/registration/online-registration/ 

 

 

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών