Σας αποστέλλουμε εκ νέου τις οδηγίες για τις ενέργειές σας σε περίπτωση σεισμού:

Σας επισυνάπτονται Δελτίο Τύπου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, καθώς και οδηγίες πρόληψης από σεισμούς.
Σας επισημαίνουμε όπως:
•         Απαραιτήτως μελετήστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται.
•         Όταν εισέρχεστε σε κτήριο, να εντοπίζετε την πλησιέστερη έξοδο.
•         Σε περίπτωση σεισμού, μην πανικοβάλλεστε.
•         Απομακρύνετε αντικείμενα που μπορεί να φράξουν την έξοδο από το γραφείο σας σε περίπτωση σεισμού

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=150&t=20492

Από την Γενική Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών