ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Α / ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ)


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Κατηγορία Μεταπτυχιακού Συνεργάτη/ Βοηθού Ερευνητή Α ή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή) στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων για μερική απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα INTERREG Greece – Cyprus: ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ –AGRO-ID στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Μοριακή Γενετική και Οικολογία»

 

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών