Πρόσκληση Εκδήλωσης Eνδιαφέροντος για τους Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» αναρτήθηκε στη σελίδα της Επιτροπής Ερευνών: 

https://www.ru.aegean.gr/  

στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.ru.aegean.gr/announcement/attachment/4624/Prosklisi_Akadimaikis_Didaktikis_Empeirias_2017-2018_Dek-signed.pdf

 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το φάκελο υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και τη Τρίτη  16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής: 

  https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=TzByeGUwZy8wVXJTeSsrQWVPUHdhcWtTVjg4WE04TnEwYkp0M3MvYVZHaz0

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών