Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο 8ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 18-20 Απριλίου, 2019, στο συνεδριακό κέντρο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στην Πάτρα. Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης εργασιών είναι η 24η Φεβρουαρίου, 2019.  Ένας μικρός αριθμός των κατατεθειμένων εργασιών θα επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή για προφορική παρουσίαση, οι περισσότερες εργασίες θα παρουσιαστούν ως αναρτημένες. Σημειώνεται ότι οι παρουσιάσεις φοιτητών και μεταδιδακτόρων θα αξιολογηθούν για 2 βραβεία προφορικών και 3 αναρτημένων παρουσιάσεων. Οδηγίες για την κατάθεση εργασιών και την εγγραφή στο συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://mikrobiokosmos8.org .

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών