ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019, θα πρέπει να αποστείλουν από τη Δευτέρα 01/04/19 έως και την Τετάρτη 10/04/19 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gpa2@aegean.gr στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 2, τα ακόλουθα δικαιολογητικά

  •  Αίτηση συμμετοχής (η οποία επισυνάπτεται) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
  • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία επισυνάπτεται) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του/της φοιτητή/τριας από την εφορία
  • Φωτοτυπία του Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ (για όσους/ες φοιτητές/τριες έχουν ήδη ΑΜΑ)
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ενός τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα με την προϋπόθεση ότι ο/η φοιτητής/τρια θα εμφανίζεται ως πρώτος/η δικαιούχος

 

Έντυπο Αίτησης Ασκούμενης_ου 2019.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κ. Φρονιμάκη Ευγενία, τηλ. 210-6492114, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών