ΠΜΣ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ»

Πληρ. Παλατιανού Αικατερίνη

 

Λήμνος, 2-10-2020

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

Οι επιτυχόντες/ουσες καλούνται μέσα σε πέντε  μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή το αργότερο μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, να πραγματοποιήσουν την καταβολή των διδάκτρων (σύμφωνα με διαδικασία του ΕΛΕ).

 

 

 

Οι εγγραφές προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν από 2-10-2020

Για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατροφή Ευζωία και Δημόσια Υγεία» οι επιτυχόντες και επιτυχούσες θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση Αρχικής Εγγραφής (θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία) Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί  αυτοπροσώπως ή μέσω fax ή σκαναρισμένο μέσω e – mail, το επισυναπτόμενο έντυπο εγγραφής.
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Μία φωτογραφία
  4. Κατάθεση δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αντίγραφα Τίτλων σπουδών, αναλυτική βαθμολογία ολοκλήρωσης, κτλ) και τα οποία δεν είχαν κατατεθεί,

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ώρα με την ολοκλήρωση τη διαδικασίας της εγγραφής.

Σχετικά με την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την απόκτηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σταλεί ηλεκτρονικά σχετική ενημέρωση.

 

 Από τη Γραμματεία

 

                                                                              

 

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών