ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ 12.09.2021

 

 

 

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής  του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Διατροφή Ευζωία και Δημόσια Υγεία », το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

 

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  έχει αναρτηθεί στη ηλεκτρονική δ/νση https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=221&t=27837

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/   έως 12.09.2021 και ώρα 23:59.

 

Οδηγίες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

 

 

 

Παράτασης Πρόσκλησης ΠΜΣ Διατροφή Ευζωία Δημόσια Υγεία 2021-2022_1_16688_25082021.pdf

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=221&t=27837

 

 

 

Πληροφορίες:

 

Παλατιανού Αικατερίνη

 

Γραμματεία  Π.Μ.Σ.

 

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 

Σχολή Περιβάλλοντος

 

Τηλ:2254083013

 

Fax:22540-83109-83009

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών