Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της  υπ'αριθμ. 1/15.09.2014 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος, ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της ορκωμοσίας του Τμήματος Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 12.00μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (1ος όροφος)
 
 
 
Γραμματεία
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
23 - 09  - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών