Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στα κατά τόπους Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας
 
Η κατάθεση της αίτησης στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας προϋποθέτει την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Δικαιολογητικά για τα οποία δεν έχει προηγηθεί οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν θα γίνονται δεκτά.
 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών
 
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για Σίτιση/Στέγαση των πρωτοετών φοιτητών θα είναι δυνατή αμέσως μετά την γνωστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο των ονομάτων των εισακτέων (εκτιμάται από 11 Σεπτεμβρίου)
 
 
Γραμματεία
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
08 - 09  - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών