Το Σάββατο28/06/2014 στην αίθουσα Γκιαλούρη και ώρα 08:30 οι φοιτήτριες Μενεξή Δήμητρα και Ξυλιά Παναγιώτα θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία με τίτλο: "Μελέτη διατροφικής αξίας ειδών μελιού από την τοπική αγορά της Λήμνου".
 
Γραμματεία
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
27 - 06 - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών