Την Πέμπτη 12 Iουνίου 2014 στην αίθουσα Γκαλιούρη στο σινέ Μαρούλα και ώρα 18:30 οι φοιτήτριες Κατσούλη Αιμιλιάνα και Στακάκη Μαρία θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία με τίτλο: «Απομόνωση γονιδιωματικού DNA από άγρια στελέχη γαλακτικών βακτηρίων και μοριακές αναλύσεις».
 
                 Γραμματεία
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
03 - 06 - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών