Μύρινα, 28 Μαΐου 2014
Α.Π.: 523
Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων
 
Η Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 394/03.04.2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφάσισε στην υπ' αριθμ. 8/20.05.2014 συνεδρίαση της, την επιλογή των παρακάτω υποψηφίων διδακτόρων για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:
 
  1. Βασίλειος Αθανασιάδης
  2. Ιωάννα Καραγεωργίου
 
Από τη Γραμματεία
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
29 - 05 - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών