Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ' αριθμ. 8/20.05.2014 συνεδρίασή της, ανακοινώνεται ότι κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, δεν υπήρξε κανένας επιτυχών.
 
Από τη Γραμματεία
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
23 - 05 - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών