Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ), ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και των κατόχων πτυχίων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου.
Δεδομένης της αναμονής έκδοσης Υ.Α. που θα ρυθμίζει θέματα των κατατακτηρίων εξετάσεων οι προγραμματισμένες κατατακτήριες εξετάσεις αναβάλλονται.
Η Γραμματεία θα ενημερώσει με μήνυμά της για τη διαδικασία αυτή
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
13 - 12 - 2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών