Την Τετάρτη 7.10.2015 στην αίθουσα Γκαλιούρη και ώρα 17:15 οι φοιτήτριες  Καμαρινού Χριστίνα, & Μητροπούλου Αναστασία θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία με τίτλο: «Έλεγχος αντιμικροβιακής δραστικότητας και προσδιορισμός ελάχιστων ανασταλτικών συγκεντρώσεων επιλεγμένων φυτικών εκχυλισμάτων έναντι τροφιμογενών βακτηρίων»

 

Γραμματεία

Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
03 - 09 - 2015

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών