Την Τετάρτη 14.10.2015 στο Κυδάδειο κτίριο στην αίθουσα Πληροφορικής και ώρα 09:30 η φοιτήτρια Μπαγκατουρίδου Ελένη θα παρουσιάσει την πτυχιακή της εργασία με τίτλο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

 

από την

Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών