Την Πέμπτη  22.10.2015 στην αίθουσα Γκαλιούρη και ώρα 19:00 οι φοιτήτριες  Αδαλή Αγγελική, & Βασιλείου Ειρήνη θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία με τίτλο: «Παραδοσιακά τυριά: πλούσια και ποικίλη μικροχλωρίδα με σχετικά οφέλη»  (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ)  »

Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών