Στις 8 Ιουνίου του 2015 και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Γκαλιούρη», οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Αικατερίνη Φιλιππή και Νικόλαος Τσαμάνδουρας θα παρουσιάσουν την Πτυχιακής τους Μελέτη με θέμα:

«Συγκριτική αξιολόγηση υδατικών διαλυμάτων γλυκερόλης και αιθανόλης, ως πράσινοι διαλύτες για την εκχύλιση πολυφαινολικών ουσιών από φλοιό μελιτζάνας (Solanum melongena), υποβουθούμενης με υπερήχους»

Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών