Την  Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο Διοίκησης και ώρα 9 π.μ οι φοιτητές Μαστοράκη Αγγελική και Σαλιβαράς Δημήτριος θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους μελέτη με τίτλο: «Επίδραση της προσθήκης ζεολίθου, λιπάσματος από ελαιόφυλλα και χημικής λίπανσης, στην παραγωγή και χημική σύσταση μαρουλιού και καρδάμου και στη γονιμότητα του εδάφους».

 

                 Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών