Η Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ' αριθμ. 2/13.11.2015 συνεδρίαση της, αποφάσισε την επιλογή του παρακάτω υποψηφίου διδάκτορα για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

1. Σπυρίδων Γρηγοράκης

 

 

από την Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών