ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Την Παρασκευή 04.03.2016 στο Κτίριο της Διοίκησης και ώρα 13:00 ο φοιτητής  Σημαντηράκης Στυλιανός Χαράλαμπος θα παρουσιάσει την πτυχιακή του μελέτη με τίτλο: «Ανάπτυξη mPCR για την οροτυποποίηση του μικροοργανισμού L. monocytogenes από δείγματα  ασθενών και συγκριτική μελέτη των οροτύπων με εκείνων που απομονώνονται από τρόφιμα»

Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών