ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Την Τρίτη 15.03.2016 στην αίθουσα Γκαλιούρη και ώρα 17:00 η φοιτήτρια  Καρρά Φωτεινή θα παρουσιάσει την Πτυχιακή της Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας, του pH, της αλατότητας και της συγκέντρωσης γλυκόζης στο σχηματισμό βιο-υμενίου από στελέχη Staphylococcus aureus πάνω σε πλαστική επιφάνεια πολυστυρενίου»

Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών