ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής να πραγματοποιήσουν την ανανέωση εγγραφής– δήλωση μαθημάτων τους στο προσεχές εαρινό εξάμηνο εντός της προθεσμίας που ορίστηκε με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος  και συγκεκριμένα   το διάστημα 22 Φεβρουαρίου  έως και 05 Μαρτίου 2016 μέσω της υπηρεσίας E-University. (https://studentweb.aegean.gr).  Οι δηλώσεις στα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν το παραπάνω διάστημα.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας  η πλατφόρμα θα κλείσει. 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε  και να κρατήσετε αντίγραφο της  δήλωσης μαθημάτων του τρέχοντος Εαρινού  εξαμήνου για το  αρχείο σας,.

Σας ενημερώνουμε ότι μέγιστος αριθμός μαθημάτων κατά τα εξάμηνα  είναι 8 .

                                                                                                      Από τη Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών