Στις 30 Μαρτίου του 2016 και ώρα 17:15 στην αίθουσα «Γκαλιούρη», ο φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Άγγελος Φωτιάδης θα παρουσιάσει την Πτυχιακή του Μελέτη με θέμα:


«Bιοτεχνολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιουργίας με τη χρήση του στελέχους του ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica ACA-YC 5033 για την παραγωγή κιτρικού οξέος, βιομάζας και ενδοκυτταρικού λίπους»


Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών