Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής θα δεχτεί αιτήσεις των φοιτητών που ανακηρύσσονται πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου  2016 (ή και σε προηγούμενες) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απονομή των πτυχίων της Τετάρτης 08 Ιουνίου  2016, 12:00μ.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από 011/04/2016 έως  22/04/2016.   Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην γραμματεία του τμήματος. Παρακαλούμε να ορίζετε τους φορείς της πρακτικής άσκησης  που συμμετείχατε.

Πληροφορίες :  https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=164&t=19074

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών