Στις 22 Ιουνίου του 2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00μ.μ.  στην αίθουσα «τηλεδιασκέψεων-συνεδριάσεων στο κτήριο Διοίκησης», οι φοιτητές  του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πιτσάκη Μαρία και Πουρσανίδης Παύλος  θα παρουσιάσουν την Πτυχιακή τους Μελέτη με θέμα:
«Εκτίμηση της εντερικής διαπερατότητας φλαβονοειδών αναλόγων με την χρήση βιομιμητικής χρωματογραφίας ακινητοποιημένων τεχνητών μεμβρανών»


Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών