Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ’αριθμ. 17/30.06.2016 συνεδρίασή της, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:

- Διατροφή και Υγεία του Ανθρώπου

ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών