Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση/στέγαση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά

Δεν απαιτείται η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών

 

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση και στέγαση, είναι διαθέσιμη στους νέους μας φοιτητές και φοιτήτριες στην ιστοσελίδα https://studies.aegean.gr/sitisistegasi2016

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών