Την Τρίτη 06.09.2016 στο Κτίριο της Διοίκησης και ώρα 8:00 πμ η φοιτήτρια  Δελλαδέτσιμα Κλοτίλδη θα παρουσιάσει την Πτυχιακή της Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας, του pH, της αλατότητας και της συγκέντρωσης γλυκόζης στο σχηματισμό βιο-υμενίου από στελέχη Staphylococcus aureus πάνω σε πλαστική επιφάνεια πολυστυρενίου»

Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών