Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, για το ακαδ. έτος 2016-17, το χρονικό διάστημα από 23 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Από την Κεντρική Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών