Την Παρασκευή 23.09.2016 στο Κτίριο της Διοίκησης και ώρα 12:00 πμ ο φοιτητής  Μπρόκος Νικόλαος θα παρουσιάσει την Πτυχιακή του Μελέτη με τίτλο: «Έλεγχος παρουσίας γονιδίων μολυσματικότητας σε στελέχη Staphylococcus aureus απομονωθέντων από τρόφιμα»

Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών