Την Τετάρτη 28.09.2016 στην αίθουσα Γκαλιούρη και ώρα 18:00 μ.μ. η φοιτήτρια  Δημητρίου Λαμπρινή θα παρουσιάσει την Πτυχιακή της Εργασία με τίτλο: «Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός καζεϊνών σε δείγματα γάλακτος φυλών αιγών και προβάτων Λήμνου και Θεσσαλίας - Συγκριτική μελέτη».

Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών