Η ταυτοποίηση των στοιχείων από τη Γραμματεία γίνεται ως ακολούθως:

Ο/η ενδιαφερόμενος/η προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος με:

    Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
    Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου και
    δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του/της πρωτοετούς φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή του/της θα πρέπει:

·         ν’ απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του/της, υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής) αίτηση μαζί με αντίγραφο της ταυτότητάς του/της για  ταυτοποίηση στοιχείων του/της προς τη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής του/της

·         να αποστείλει ταχυδρομικά τις δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος με συνοδευτικό έντυπο αίτησης.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης των εισακτέων πρέπει να γίνει μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να τους χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστήμιό μας.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, ο/η φοιτητής/τρια αποστέλλει αίτηση, για την κατά προτεραιότητα χορήγηση κωδικών πρόσβασης, λόγω συμμετοχής στη διαδικασία των μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του/της από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του/της.

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών