Τo Σάββατο 01.10.2016 στην αίθουσα Γκαλιούρη και ώρα 13:30 μ.μ. ο φοιτητής  Στυλιανός Παπαδάκης θα παρουσιάσει την Πτυχιακή του Εργασία με τίτλο: «Μελέτη της επίδρασης της αλάτισης της σαρδέλας (Sardina pilchardus) στην περιεκτικότητα των λιπαρών οξέων και αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας παραπροϊόντων των ιχθυηρών».

 

Γραμματεία
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών