Τo Σάββατο 01.10.2016 στην αίθουσα Γκαλιούρη και ώρα 12:30 μ.μ. οι φοιτητές  Δημητρίου Κων/νος και Μπελίτσου Αιμιλία θα παρουσιάσουν την Πτυχιακή τους Εργασία με τίτλο: «Συγκριτική μελέτη της ποιότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών Π.Ο.Π. με έμφαση στη διατροφική τους αξία».

 

Γραμματεία
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών