Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας   για απόκτηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (Πάσο) υποβάλλοντας αίτηση    στην  πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο και συμπληρώστε τα στοιχεία σας,  http://academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx 

Παρακαλείσθε να καταχωρείτε  τις αιτήσεις που από πλευράς σας θα συντομεύσουν έτσι  ώστε να προχωρά η διαδικασία στο στάδιο εκτύπωσης και παράδοσης των Δελτίων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία να είναι με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, Αριθμός Εξαμήνου Αριθμός Μητρώου  κ.λ.π. δηλώνονται με ευθύνη του φοιτητή . 

Επιπλέον, παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στις φωτογραφίες, ώστε να αποφευχθεί η εκτύπωση δελτίων με μη ευκρινείς φωτογραφίες (π.χ. με γυαλιά ηλίου, με εμφανείς αλλοιώσεις, με συνύπαρξη άλλων ατόμων κλπ).

Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να αποστείλουμε  μία αίτηση πίσω στο φοιτητή για διόρθωση, εάν κρίνουμε  ότι η φωτογραφία που έχει επιλεγεί δεν αρμόζει σε ένα δημόσιο έγγραφο.(τύπος Αστυνομικής Ταυτότητας). 

Υπενθυμίζετε ότι οι φοιτητές που είναι  σε διακοπή σπουδών δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

 

Από την Γραμματεία

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών