Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοίνωση

Μύρινα, 12/10/2016

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017 του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες στις ακόλουθες εγκαταστάσεις του Τμήματος

Μάθημα προς εξέταση

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων

Χώρος διεξαγωγής εξετάσεων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου (08:00-10:00)

Κτίριο Διοίκησης – Μητρ. Ιωακείμ 2, Μύρινα, 81400

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 06 Δεκεμβρίου (08:00-10:00)

Κτίριο Διοίκησης – Μητρ. Ιωακείμ 2, Μύρινα, 81400

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου (08:00-10:00)

Κτίριο Διοίκησης – Μητρ. Ιωακείμ 2, Μύρινα, 81400

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους τους, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημο δημόσιου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Κατά την πρώτη ημέρα των κατατακτηρίων εξετάσεων οι υποψήφιοι-ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράψει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσου υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιο του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.    

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών