Την Πέμπτη 27.10.2016 στο Κτίριο της Διοίκησης και ώρα 13:00 μμ η φοιτήτρια  Βαρβιτσιώτη Ευθυμία θα παρουσιάσει την Πτυχιακή της Μελέτη με τίτλο: «Ανθρώπινα εντερικά παθογόνα πάνω στα φυτά και επιπτώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων»

Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών