Μύρινα, 17 Φεβρουαρίου  2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής να πραγματοποιήσουν την ανανέωση εγγραφής– δήλωση μαθημάτων τους στο προσεχές εαρινό εξάμηνο εντός της προθεσμίας που ορίστηκε με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος  Επιστήμης  Τροφίμων και Διατροφής   Σχολής Περιβάλλοντος  και συγκεκριμένα   το διάστημα 20 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2017 μέσω της υπηρεσίας E-University. (https://studentweb.aegean.gr).  

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας  η πλατφόρμα θα κλείσει.

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε  και να κρατήσετε αντίγραφο της  δήλωσης μαθημάτων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου για το αρχείο σας,.

Σας ενημερώνουμε ότι μέγιστος αριθμός μαθημάτων κατά τα εξάμηνα είναι 8 .

 

  Από τη Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών