Σας κοινοποιούμε την απόφαση Πρύτανη αριθμ. 878/28.03.2017 με θέμα «Καθορισμός τελετών καθομολόγησης ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017)»​ :

Απόφαση Πρύτανη (02-2017).pdf

Παραμένοντας στη διάθεσή σας,

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών