Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


Κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής αριθμ. συνεδρίασης 6/24.01.2017, σχετικά με την κατάταξη - κατόπιν διενέργειας εξετάσεων-  πτυχιούχων  στο εν λόγω Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,  ανακοινώνεται ότι δεν υπάρχει επιτυχών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Καραντώνης
Αναπληρωτής Καθηγητής


Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών