Το ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα της Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση

https://studies.aegean.gr/eko-2016-2017

 

Με εκτίμηση

Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών