Την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 στο Παντελίδειο κτίριο και ώρα 17:00 οι φοιτητές Κοντούσιας Δημήτριος και Μακούδης Παναγιώτης Νικόλαος θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία με τίτλο: «Αξιολόγηση αντιοξειδωτικής δράσης αρτοποιήματος παρασκευασμένου με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αρωματισμένο με κίστο».


Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών