Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα Γκαλιούρη και ώρα 10:00 οι φοιτήτριες Θάνου Ιωάννα και Κουκλάκη Μαρία θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία με τίτλο: «Αξιολόγηση αντιοξειδωτικής δράσης σε ελληνικά τυριά».

 


Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών