Την Τετάρτη 28.06.2017 στην αίθουσα του Παντελιδείου και ώρα 19:00 μ.μ. η φοιτήτρια Γεωργοπούλου Μαρία θα παρουσιάσει την Πτυχιακή της Εργασία με τίτλο: «Προσδιορισμός λιποφιλίας φλαβονοειδών με την χρήση υγρής χρωματογραφίας αντιστρόφου φάσης και συσχέτισή της με την εντερική διαπερατότητα τους».


Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών