Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος μας,

θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι στο τέλος της αποφοίτητής σας από το Τμήμα μας θα λάβετε μία ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ.

Για να λάβετε τη βεβαίωση αυτή, όσοι από τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος έχετε εισαχθεί στο Τμήμα με έτος εισαγωγής από το 2009 έως και το έτος 2016, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε περάσει με επιτυχία τα εξής μαθήματα :

 .ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1500

.ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι -ΚΩΔ.  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:1750

.ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:2250

.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΩΔ. ΜΘΗΜΑΤΟΣ:2450

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τους εισαχθέντες φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος με έτος εισαγωγής από το 2017 και Μετά απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ 

είναι να έχετε περάσει με επιτυχία τα εξής μαθήματα :

 

.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1500

.ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ- ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 2300

.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΚΩΔ. ΜΘΗΜΑΤΟΣ:1650

.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:2450

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών