Μύρινα, 21/03/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: -     Δοκιμαστικό μάθημα στο πλαίσιο αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων για τη θέση  καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία Τροφίμων»  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ 3878)   

 

 

Ανακοινώνεται ότι:

Στο πλαίσιο της πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο Βιοχημεία Τροφίμων» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ 3878), θα πραγματοποιηθεί διάλεξη από τους υποψηφίους για τη θέση, με θέμα σχετικό με το ως άνω γνωστικό αντικείμενο, και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018    

                    

Βιοχημεία Τροφίμων             

                      

Ώρα (Ελλάδος)                      

10:00-10:30

 

Κωνσταντίνος Γκατζιώνης

10:30-11:00

 

Θεόδωρος Γούλας

11:00-11:30

 

Ιωάννης Καραμπάγιας

11:30-12:00

 

Δημήτριος Μακρής

 

 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης στο Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης (Μητροπολίτη Ιωακείμ  2-Μύρινα, Λήμνος).

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος

 

                                                                                       Χαράλαμπος Καραντώνης

                                                                                       Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών