Στο επισυναπτόμενο αρχείο ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018.

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018.pdf

 

Από τη Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών